cap-nhat-thong-tin-moi-nhat-ke-toan-ngan-hang-la-gi

Kế Toán Ngân Hàng Là Gì – Cập Nhật Thông Tin Mới Nhất 2023

Kế toán ngân hàng là gì? Tiếng Anh của cụm từ này là Bank Accountant. Đây là vị trí có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, giúp các giao dịch kinh tế (thanh toán thuế, hóa đơn chứng từ, hạch toán tài chính, kinh doanh nghiệp vụ, thương mại,…) được thực hiện nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Bạn muốn hiểu rõ hơn về ngành kế toán ngân hàng này đúng không nào? Nếu đúng như vậy thì có thể tham khảo bài viết ngày hôm nay của chúng tôi – HDBank Career nhé!

ke toan ngan hang la gi

Giới thiệu tổng quan về kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng là vị trí ghi chép, tổng hợp, phân loại và diễn giải các giao dịch kinh tế, tài chính nhằm cung cấp thông tin cần thiết cho ngân hàng để quản lý hoạt động tiền tệ.

>>>Xem thêm: Hội Sở Ngân Hàng Là Gì

Kế toán ngân hàng có đặc điểm gì?

 • Chỉ làm việc cho ngân hàng: Không giống như kế toán tổng hợp, kế toán thuế… có thể làm việc cho nhiều công ty, kế toán ngân hàng chỉ làm việc cho ngân hàng và hiểu rõ các quy định của ngân hàng liên quan đến tài chính.
 • Tính xã hội và hội nhập cao: Ngân hàng là tổ chức trung gian giữa các công ty, đơn vị kinh tế và là nơi diễn ra các giao dịch thường xuyên, liên tục. 

Vì vậy, kế toán ngân hàng phải phản ánh, tổng hợp liên tục các hoạt động kinh tế tài chính thông qua các hình thức thanh toán, tín dụng v.v.

 • Xử lý chặt chẽ các quy trình, nghiệp vụ: Vì kế toán ngân hàng là một mắt xích quan trọng trong hệ thống ngân hàng, xử lý các giao dịch liên quan đến số tiền lớn nên mọi giao dịch phải luôn được xử lý theo đúng quy trình.
 • Đúng giờ và chính xác: Hai trong những yếu tố rất quan trọng của ngân hàng là nguồn vốn và dòng tiền trong quỹ tiền tệ. 

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng được tổ chức thống nhất từ ​​trung ương đến địa phương, từ ngân hàng nhà nước đến tư nhân nên nếu có thay đổi thì hạch toán kế toán phải nhanh chóng cập nhật và áp dụng chính xác.

 • Khối lượng chứng từ nhiều, phức tạp: Do các cá nhân, tổ chức giao dịch liên tục với ngân hàng nên khối lượng chứng từ mà kế toán ngân hàng phải quản lý là vô cùng lớn và phức tạp. Nó tạo ra rất nhiều áp lực và không phải ai cũng làm được.

Đối tượng của kế toán ngân hàng

Có 3 đối tượng chính có thể kể đến như sau:

 • Tài sản được phân loại theo hình thức biểu hiện – trạng thái: tài sản có – vốn sử dụng – nguồn vốn.
 • Nguồn tài sản: Nợ hoặc vốn.
 • Sự dịch chuyển tài sản giữa các ngân hàng (ngân hàng cùng hệ thống hoặc khác hệ thống).

Kế toán ngân hàng là kế toán nội bộ có đúng không?

ke toan ngan hang la ke toan noi bo dung khong

Kế toán ngân hàng là một trong những vị trí kế toán nội bộ của các công ty. Ngoài ra còn có các vị trí kế toán nội bộ khác như kế toán kho, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, v.v.

Hệ thống tài khoản ngân hàng

Hệ thống tài khoản ngân hàng là tập hợp các tài khoản kế toán mà đơn vị kế toán ngân hàng sử dụng để phản ánh toàn bộ tài sản, nguồn vốn và sự vận động của chúng trong quá trình hoạt động.

Hiện nay, hệ thống tài khoản ngân hàng được áp dụng theo Quyết định số: 479/2004 / QĐ-NHNN

Những nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Các nghiệp vụ cơ bản của kế toán ngân hàng được liệt kê dưới đây:

 • Giao dịch tiền mặt, thanh toán qua ngân hàng
 • Dịch vụ tín dụng và đầu tư tài chính
 • Thanh toán quốc tế và giao dịch tín dụng
 • Kế toán tài sản cố định, công cụ, dụng cụ
 • Giao dịch quyết toán vốn giữa các ngân hàng
 • Kinh doanh vàng, đá quý, ngoại tệ
 • Công ty cổ phần của chủ sở hữu
 • Thu nhập – chi phí và kết quả kinh doanh
 • Báo cáo tài chính và kế toán

Nhiệm vụ chung của kế toán ngân hàng

 • Ghi chép và phản ánh thông tin: Kế toán ngân hàng có trách nhiệm ghi chép, phản ánh nhanh chóng, chính xác các nghiệp vụ kinh tế thực hiện trong ngân hàng và các ngân hàng phục vụ khác. Điều này giúp bảo vệ tài sản của ngân hàng và tài sản của mọi người trong ngân hàng.
 • Phân tích và tổng hợp số liệu: Là nhiệm vụ quan trọng của kế toán doanh nghiệp, cung cấp thông tin cho lãnh đạo để hoạt động tư vấn và đề xuất các giải pháp hữu hiệu cho hoạt động kinh doanh.
 • Kiểm tra, giám sát hiệu quả sử dụng vốn: Cùng với việc thu chi tài chính và sử dụng tài sản ngân hàng, kế toán ngân hàng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình sử dụng các nguồn vốn này; do đó giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
 • Củng cố công tác kế toán và phục vụ tốt khách hàng: Ngoài công tác nội bộ, ngân hàng còn phải phục vụ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Vì vậy, kế toán ngân hàng cần tổ chức tốt công tác kế toán, thực hiện xuất kho phiếu thu, phục vụ khách hàng chu đáo, chuyên nghiệp.

>>>Xem thêm: HDBank Là Ngân Hàng Gì

Các nguyên tắc kế toán cơ bản

cac nguyen tac ke toan co ban

Cơ sở dồn tích

Tất cả các giao dịch kinh tế và tài chính cần được ghi lại khi chúng xảy ra, không dựa trên thời gian thu hoặc chi thực tế.

 Hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính nên được lập với giả định rằng một ngân hàng đang hoạt động và sẽ tiếp tục hoạt động trong tương lai gần.

Giá gốc

Nguyên giá của tài sản được ghi nhận theo số tiền hoặc số tiền tương đương đã trả hoặc phải trả, hoặc theo giá trị hợp lý của nó khi tài sản được ghi nhận.

Phù hợp

Việc ghi nhận thu nhập và chi phí phải nhất quán. Khi nhận được thu nhập, một khoản chi phí tương ứng liên quan đến việc tạo ra thu nhập này phải được ghi nhận.

Nhất quán

Người làm kế toán phải áp dụng nhất quán các chính sách và phương pháp kế toán trong ít nhất một kỳ kế toán.

Thận trọng

Phán đoán được yêu cầu để lập các ước tính kế toán như:

 • Dự phòng không quá cao cũng không quá thấp
 • Không đánh giá quá cao giá trị của tài sản và thu nhập.
 • Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí
 • Thu nhập và doanh thu chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn và chi phí được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh chi phí.

Trọng yếu

Thông tin được coi là trọng yếu nếu sự thiếu sót hoặc tính chính xác của nó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, ảnh hưởng đến các quyết định kinh tế của người sử dụng.

Nội dung kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng bao gồm các phần hành chính như dưới đây:

 • Kế toán tiền mặt và các giao dịch thanh toán tại Ngân hàng
 • Kế toán vốn lưu động của ngân hàng thương mại
 • Hoạt động tín dụng và đầu tư tài chính
 • Kế toán kinh doanh tiền tệ, vàng, đá quý
 • Kế toán thanh toán quốc tế và các giao dịch tín dụng
 • Kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ
 • Quyết toán vốn giữa các ngân hàng
 • Tham gia vào các ngân hàng thương mại
 • Hạch toán thu nhập, chi phí và kết quả kinh doanh
 • Báo cáo kế toán, báo cáo tài chính ngân hàng

Công việc của kế toán ngân hàng là gì?

cong viec cua ke toan ngan hang la gi

Các công việc mà kế toán ngân hàng thường làm là:

 • Xác minh tính chính xác, xác minh sao kê thanh toán, ký tên và đóng dấu để nộp cho ngân hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các yêu cầu thanh toán và lập các ủy nhiệm chi, chứng từ ủy nhiệm chi (UNC), công văn mua ngoại tệ nộp ngân hàng.
 • Kiểm tra các loại chứng từ, tài khoản ngân hàng và nhập dữ liệu vào phần mềm.
 • Lập, xác minh và theo dõi các yêu cầu bảo lãnh của ngân hàng.
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ ngân hàng.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng nắm rõ tăng giảm, báo cáo cấp trên kiểm soát và thực hiện kế hoạch tiền mặt.
 • Lập chứng từ mở thư tín dụng, theo dõi tình trạng quá trình mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc và bảo lãnh thư tín dụng.
 • In báo cáo, ký tên và đưa cho người xác minh tuyên bố.
 • Tổ chức và lưu trữ các chứng từ: phiếu nộp ngân sách nhà nước, chứng từ nộp thuế, v.v.

Kế toán ngân hàng cần có kỹ năng gì?

Để trở thành một kế toán ngân hàng chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải có cả kỹ năng cứng và kỹ năng mềm. Một số kỹ năng cốt lõi bao gồm:

 • Kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng và kế toán.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, sử dụng các phần mềm kế toán chuyên dụng hỗ trợ công việc.
 • Có kỹ năng phân tích chỉ số.
 • Có khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian để tránh bị quá sức.
 • Khả năng tập trung trong môi trường áp suất cao.
 • Kỹ năng trình bày và thuyết trình tốt.
 • Kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong công việc.

>>>Xem thêm: Techcombank Là Ngân Hàng Gì

Mức lương kế toán ngân hàng

Đối với nhiều người định hướng theo nghề kế toán ngân hàng thì mức lương là một trong những tiêu chí quan trọng cần biết. Vậy mức lương hiện tại cho vị trí này ở Việt Nam là bao nhiêu? Đây là mức lương tham khảo:

 • Mức lương trung bình: $ 545 / tháng (tương đương ~ 12,400,000 VND / tháng);
 • Mức lương phổ biến: $ 415 – $ 480 / tháng (tương đương ~ 9,400,000 – 10,900,000 VND / tháng);
 • Mức lương thấp nhất: $ 350 / tháng (tương đương ~ 7.900,000 VND / tháng);
 • Mức lương cao nhất: 1,000 $ / tháng (tương đương ~ 23,000,000 VND / tháng).

Các bước định khoản kế toán ngân hàng

 • Bước 1: Xác định xem mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh có được liên kết với các đối tượng kế toán tương ứng hay không.
 • Bước 2: Xác định đối tượng kế toán tăng, đối tượng nào giảm một lượng cụ thể.
 • Bước 3: Xác định tài khoản ghi nợ, ghi có tài khoản nào, số tiền cụ thể.
 • Bước 4: Kiểm tra tổng số tiền được liệt kê ở hai bên CHẾT và CÓ của tài khoản.

Một số câu hỏi liên quan đến kế toán ngân hàng

mot so cau hoi ve ke toan ngan hang

Kế toán ngân hàng tiếng Anh là gì?

Kế toán ngân hàng trong tiếng Anh chính là “Bank Accountant“.

Định khoản kế toán ngân hàng là gì?

Kế toán ngân hàng là việc xác định kết quả của các giao dịch kinh tế cần được ghi nợ và ghi có vào tài khoản kế toán với một số tiền cụ thể. Kế toán ngân hàng sẽ giúp kế toán báo cáo số liệu một cách chính xác và đầy đủ.

Tài khoản kế toán ngân hàng là gì?

Tài khoản ngân hàng là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế của chúng. Mỗi tài khoản được mở theo một đối tượng kế toán cụ thể, có nội dung kinh tế riêng biệt.

Các vị trí kế toán trong ngân hàng gồm những gì?

Trong hệ thống ngân hàng hiện nay, đối với nhân viên kế toán bao gồm một số chức danh và vị trí như: thủ quỹ, kế toán viên, kế toán nghiệp vụ, kiểm soát viên, văn thư lưu trữ chứng từ, .. Mức lương của kế toán ngân hàng sẽ tùy thuộc vào kinh nghiệm, năng lực và sự chăm chỉ. công việc. vị trí của mỗi.

Học kế toán ngân hàng ra làm gì?

Các công việc mà kế toán ngân hàng thường thực hiện bao gồm: xác minh tính chính xác, lập báo cáo thanh toán séc, ký tên và đóng dấu để nộp cho ngân hàng. Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các yêu cầu thanh toán và lập các ủy nhiệm chi, chứng từ ủy nhiệm chi (UNC), công văn mua ngoại tệ nộp ngân hàng.

>>>Xem thêm: Agribank Là Ngân Hàng Gì

Đâu là nhiệm vụ của kế toán ngân hàng trong doanh nghiệp?

 • Gửi tiền vào ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Mở tài khoản, nhập chứng từ nộp tiền, ký quỹ, ký quỹ, vay vốn ngân hàng.
 • Nhận tài liệu từ ngân hàng, sắp xếp theo nội dung.
 • Lập bảng kê thanh toán séc, ký tên và đóng dấu để nộp cho ngân hàng.
 • Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng hàng ngày để có báo cáo cho phép trưởng phòng kiểm soát và thực hiện kế hoạch tiền mặt.
 • Kiểm tra số dư tiền gửi ngân hàng xem tăng giảm tiền gửi ngân hàng, báo cáo trưởng phòng kiểm soát và thực hiện kế hoạch tiền mặt.
 • Kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng và ghi sổ chênh lệch tỷ giá hối đoái giữa các tài khoản ngân hàng.
 • Kiểm tra nội dung séc về tính chính xác và viết giấy biên nhận séc với những séc hợp lệ.
 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lệ của giấy đề nghị thanh toán và lập các lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, chứng từ mua ngoại tệ (đối với uỷ nhiệm chi bằng ngoại tệ) … và nộp tại ngân hàng.
 • Kiểm tra hồ sơ bảo lãnh ngân hàng của bộ phận khi có yêu cầu bảo lãnh ngân hàng.
 • Xác minh tình trạng tín dụng, cho vay, cho vay và trả nợ của ngân hàng.
 • Soạn thảo và nộp hồ sơ tài sản đảm bảo cho ngân hàng.
 • Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng và trả nợ ngân hàng phù hợp với quy định của ngân hàng và mục đích của từng khoản vay.
 • Chuyển hồ sơ cho kế toán trưởng và chủ tài khoản để ký.
 • Chuyển chứng từ cho ngân hàng và theo dõi tình hình nhận nợ, trả nợ ngân hàng.
 • Giám sát việc thực hiện bảo lãnh với ngân hàng.
 • Theo dõi tình trạng mở thanh toán, ký hậu vận đơn gốc, thư tín dụng bảo lãnh.
 • Theo dõi, liên hệ thực hiện các công việc được yêu cầu và giải đáp các thắc mắc từ phía ngân hàng.
 • In danh sách, ký tên của người lập danh sách và chuyển cho kiểm soát viên.
 • In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ.
 • Tổ chức lưu trữ các chứng từ: Phiếu nộp NSNN, Biên lai nộp thuế, Nộp thuế UNC,… thuế NK, thuế GTGT, TTĐB,… (nếu có).
 • Khi lập phiếu báo chênh lệch tỷ giá, ngoài việc kiểm soát số liệu kịp thời, chính xác, kế toán ngân hàng đối chiếu với kế toán công nợ để theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng cũng như việc thanh toán cho khách hàng. khách hàng của nhà cung cấp vào cuối tháng.

Qua bài viết này, HDBank Career muốn giúp bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi “Kế toán ngân hàng là gì” cũng như là nhiều thông tin liên quan. Nếu như mọi người cảm thấy nội dung mà chúng tôi chia sẻ là bổ ích thì đừng quên ủng hộ và săn đón nhiệt tình nhé!

Similar Posts