Lợi nhuận HDBank vượt mốc 5.000 tỉ đồng

Lợi nhuận HDBank vượt mốc 5.000 tỉ đồng


Lợi nhuận HDBank vượt mốc 5.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Năm 2019, HDBank báo lãi trên 5.018 tỉ đồng, tăng 25,3% so với 2018, nợ xấu dưới 1% – Ảnh: HDBANK

HDBank vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 với lợi nhuận trước thuế tăng trưởng hơn 40 % so với cùng kỳ năm 2018.

Theo đó, các chỉ tiêu hoạt động quý 4 năm 2019 đã ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ của HDBank. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 2.888 tỉ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh mẽ với 65,2% góp phần đưa tổng thu nhập hoạt động lên 3.344 tỉ đồng. Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát tốt.

Tính chung cả năm 2019, thu nhập lãi thuần hợp nhất của HDBank đạt 9.747 tỉ đồng, tăng 27,5% so với năm 2018.

Biên lãi thuần mở rộng mạnh mẽ, tăng từ mức 4,2% cuối năm 2018 lên 4,8% và là một trong những ngân hàng có chỉ số này tốt nhất trên thị trường.

Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 36%, đạt 596 tỉ đồng. Sự tăng trưởng mạnh mẽ của các nguồn thu nhập chính này đã giúp tổng thu nhập hoạt động lần đầu tiên trong lịch sử HDBank đạt 11.388 tỉ đồng.

Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng được kiểm soát ở mức thấp nhờ chất lượng tài sản thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành.

Hệ số chi phí hoạt động trên tổng thu nhập tiếp tục được cải thiện, đạt 44,6%, tốt hơn đáng kể mức 47% của năm 2018.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 5.018 tỉ đồng, tăng 25,3% so với năm 2018 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.020 tỉ đồng, tăng 25,6% so với năm 2018.

Đặc biệt tỉ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ được kiểm soát ở mức 0,98%, thuộc nhóm tốt nhất toàn ngành trong nhiều năm liền.

Với kết quả tích cực như trên, HDBank một lần nữa thuộc top ngân hàng dẫn đầu về tỉ suất sinh lời.

Cụ thể, tỉ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân đạt hơn 1,8% và tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt 21,6%.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản hợp nhất của HDBank đạt 229.477 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 20.381 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 153.004 tỉ đồng, tăng trưởng cao hơn mức bình quân của toàn ngành.

HDBank cho hay năm qua, ngân hàng tiếp tục tập trung tăng trưởng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, với rủi ro được kiểm soát tốt và hiệu quả cao như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, tài trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mảng tài chính tiêu dùng cũng ghi nhận sự bứt phá với tăng trưởng dư nợ trên 18%.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh tích cực, HDBank cũng tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế tốt nhất về quản trị, trong đó có Basel II. HDBank đã được Ngân hàng nhà nước chấp thuận việc áp dụng tiêu chuẩn Basel II trước thời hạn và hiện hệ số an toàn vốn theo Basel II đạt 11,25%, cao hơn nhiều mức quy định tối thiểu là 8%.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *